Przewodnik

Można przyjąć że Świętokrzyski Park Narodowy powstał 1 kwietnia 1950, tak wiec w prima aprilis, wypada świętować jego urodziny.

Podczas wycieczki do Świętokrzyskiego Parku Narodowego poznamy formy ochrony przyrody w Polsce, dowiemy się o roli Parku Narodowego, poznamy florę i faunę występującą na jego terenie.

Odróżnimy teren ochrony ścisłej od miejsc ochrony częściowej...

Opowiemy sobie czym jest Puszcza Jodłowa i Stefanie Żeromskim który ma z nią coś wspólnego...

Świętokrzyski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski, założony w 1950 r. Pierwszy był Białowieski.

Więcej ciekawych informacji podczas wycieczki, lub u przewodnika pod numerem telefonu: 609-548-173

stat4u