Mając na uwadze Państwa szczególne potrzeby przewodnik Andrzej na każdej wycieczce dokłada wszelkich starań mających na celu zadowolenie wszystkich uczestników grupy, twierdząc że każdy jest ważny.
Programy rozrywkowo – krajoznawcze dostosowane są do oczekiwań uczestników, zainteresowań, stanu zdrowia, możliwości komunikacyjnych.

Przewodnik pomoże w rezerwacji odpowiedniego noclegu, wyżywienia, organizacji dancingu, wstępów do obiektów, ułoży ciekawy program, wystarczy że Państwo przyjedziecie, Świętokrzyskie czeka.