Przewodnik

Jeżeli nie możecie Państwo przyjechać w świętokrzyskie na wycieczkę ale chcecie poznać jej uroki, zabytki i historię licencjonowany przewodnik przyjedzie do Was.

Adresaci oferty:
- przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe,
- kluby osiedlowe,
- stowarzyszenia emerytów i rencistów,
- uniwersytety III wieku,
- zakłady pracy,
- stowarzyszenia, koła i kluby turystyczne,
- wszyscy zainteresowani...

Tematyka wykładowa:
- Świętokrzyskie w legendach i podaniach ludowych,
- Tradycje kulinarne wsi świętokrzyskiej,
- Fakty i mity Kielecczyzny,
- Góry Świętokrzyskie,
- Zabytki i ciekawe miejsca regionu świętokrzyskiego,
- Tradycje ludowe mieszkańców ziemi świętokrzyskiej,
- Królewski Sandomierz - miasto Ojca Mateusza,
- Świętokrzyskie miejsca pielgrzymkowe,
- Ponidzie - atrakcje turystyczne,
- rola poprawnej komunikacji w turystyce i życiu codziennym,
- rola turystyki w edukacji narodu na podstawie przykładów,
- jak mówić żeby być słuchanym, jak słuchać żeby być lubianym(w turystyce i nie tylko),
- poznajmy swój kraj,
- uzdrowiska w Polsce,

Istnieje możliwość zamówienia prelekcji na dowolny temat związany z turystyką, komunikacją społeczną w turystyce i nie tylko, oraz pedagogiczną funkcją turystyki.

stat4u